Adv 1
Gg. Merah Putih, Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Kudus
Home » » Makna Ulama Dalam Islam

Makna Ulama Dalam Islam

Secara umumnya, orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan agama Islam disebut ulama. Dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, seseorang ulama memiliki rasa takwa, takut, dan tunduk kepada Allah SWT

Ulama sebenarnya juga merupakan cendekiawan atau intelektual Islam yang mengenali Allah SWT, bekerja serta berjuang mengikut lunas-lunas Islam yang berasaskan prinsip ketakwaan. Dengan pengertian yang lain ialah sebagaimana yang ditakrifkan oleh al-Quran dalam surah Fathir ayat 28, yang bermaksud: “Sesungguhnya yang takut (bercampur kagum) kepada Allah daripada hamba-Nya ialah ulama.” 

Kata ‘ulama’ juga disebut dalam konteks huraian tentang kebenaran kitab suci al-Quran (lihat surah al-Syuara ayat 192-197). Maknanya, kata ‘ulama’ itu dua kali disebut di dalam al-Quran.

Di sisi lain, para ulama atau cendekiawan dinilai al-Quran sebagai telah mewarisi Kitab Suci (lihat al-Quran surah Fathir ayat 32) dalam maksud memahami dan meletakkan fungsi al-Quran sebagai “pemberi keputusan yang bijaksana dan jalan keluar bagi perselisihan dan masalah umat manusia” (lihat al-Quran surah al-Baqarah ayat 213)

Ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT, baik yang bersifat kauniyyah (berdasarkan gejala alam semesta) mahupun quraniyyah (bersangkutan kandungan al-Quran). Ulama diakui sebagai cendekiawan yang memegang autoriti dalam hal pengetahuan agama Islam. Dalam bahasa Arab, kata `ulama’ merupakan bentuk jamak daripada kata ‘alim’, iaitu orang yang mempunyai ilmu yang luas serta mendalam.

Pada mulanya, kata `alim’ dan `ulama’ merupakan sebutan bagi semua kelompok dan orang yang berkecimpung dalam lapangan ilmu pengetahuan. Pada abad kedua Hijrah muncul keanekaragaman disiplin ilmu agama dan ilmu umum. Sejak itu sebutan ulama tenggelam dalam sebutan baharu yang telah disesuaikan dengan disiplin ilmu yang diceburi oleh seseorang.

Umpamanya, orang yang menekuni fikh disebut fakih; yang mendalami kalam disebut mutakalim; dan yang menekuni filsafat disebut filsuf atau ahli falsafah. Kemudian akhirnya sebutan ‘ulama’ merujuk kepada sekelompok orang yang secara khusus menekuni ilmu pengetahuan dan urusan keagamaan.

Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan: Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Meskipun Ibnu Hajar al-Asqlani ahli hadis, beliau meragui kesahihan hadis ini, tetapi jiwa hadis ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Quran dalam surah Fathir ayat 32 yang bermaksud: “Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami…” Ketika para Nabi sudah tiada, maka tugas para ulama ialah tabligh (menyampaikan).

Justeru, ada empat tugas yang harus dilaksanakan oleh ulama dalam kedudukan mereka sebagai pewaris Nabi.

Pertama, menyampaikan ajaran kitab suci al-Quran (tabligh), justeru sepertimana Rasulullah SAW diperintahkan: “Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak (melakukannya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusan-Nya: Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia.” (Al-Maidah: 67)

Kedua, menjelaskan isi kandungan kitab suci al-Quran, sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu jelaskan kepada manusia.” (Al-Nahl: 44). Ia juga menuntut ulama untuk terus menerus mengajar kitab Allah dan sekali gus membaca dan mempelajarinya (Surah Fatir ayat 35) atau dalam istilah al-Quran menjadi rabbaniyin yang hanya menyembah Allah Taala dengan ilmu dan amal yang sempurna (maksud surah Ali-Imran ayat 79). Maknanya, ulama atau ilmuwan dituntut untuk memberi nilai rabbani pada ilmu mereka.

Dan ingatlah, dalam menyampaikan ilmu Allah SWT ini, jangan mengharapkan untuk memperoleh imbalan yang lebih banyak kerana sifat seumpama ini akan menjerumuskan ulama kepada sifat yang tidak baik dalam penelitian dan penerapan ilmunya mahupun dalam pengabdiannya. Allah berfriman yang bermaksud: “Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya.” (al-Muddaththir: 6)

Adanya keupayaan dan kekuatan mempelajari kitab Allah ini melahirkan fungsi ketiga ulama, iaitu memberi keputusan dan penyelesaian kepada masalah yang dihadapi dalam masyarakat sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan dia (Allah) menurunkan bersama Nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang (mengandungi) keterangan-keterangan benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan.” (al-Baqarah: 213)

Segala apa jua pandangan, keputusan atau jalan penyelesaian seharusnya tidak terawang-awang di angkasa dalam erti kata hanya indah didengar namun tidak menjejak alam nyata agar dapat difahami semua orang. Di sinilah lahirnya fungsi keempat, iaitu memberi contoh sosiolisasi dan keteladanan. Justeru Nabi SAW dijadikan Allah sebagai teladan (lihat surah al-Ahzab ayat 21) atau sebagaimana keterangan isteri baginda, Aisyah r.a bahawa “sikap dan tingkah laku Rasulullah SAW adalah al-Quran.” Daripada hakikat ini pewaris Nabi dituntut bukan sekadar menampilkan satu peribadi yang baik tetapi yang terbaik.

Allah SWT juga mengecam mereka yang memiliki ilmu (ulama) tetapi ucapan dan tindakannya tidak seiring dengan tingkat pengetahuannya. Dari segi realiti ucapan mereka lebih bercirikan sifat-sifat kemunafikan.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan hal-hal yang tidak (akan) kamu kerjakan? Sangat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu mengucapkan hal-hal yang tida k(akan )kamu lakukan.” (Al-Shaff: 2-3)

Seseorang yang berilmu seharusnya dapat membentengi dirinya daripada segala kehendak nafsu yang cenderung kepada keburukan. Namun hakikatnya segelintir daripada mereka ini alpa dan terus menerus mengejar dan berusaha mendapatkan yang diingini oleh nafsu jahat itu.

Imam Al-Ghazali telah membahagikan ulama kepada dua kelompok, iaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia adalah orang yang mencari kedudukan, kehormatan dan kesenangan duniawi dengan menggunakan ilmunya. Adapun ulama akhirat bersikap sebaliknya.

Puncak kecaman al-Quran terhadap golongan seperti ini dapat dilihatda ayat 175 dan 176 Surah Al-A’raf, di mana firman Allah SWT yang bermaksud: “Allah telah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang diturunkan kepada rasul-Nya,dan berkata, “Wahai Nabi, bacakanlah kepada kaummu kisah tentang seorang lelaki daripada Bani Israil yang mengetahui ayat-ayat yang Kami turunkan kepada rasul-rasul, tetapi kemudian ia tidak mempedulikannya. Syaitan pun lalu mengikuti jalannya hingga mampu menggodanya. Maka ia pun termasuk kelompok orang-orang yang sesat. Jika kami menghendaki untuk mengangkat darjatnya ke golongan orang baik, nescaya Kami lakukan dengan memberinya petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat yang Kami turunkan. Akan tetapi dia lebih memilih tersungkur di bumi dan tidak mengangkat derajatnya ke langit. Dia selalu mengikut hawa nafsunya yang rendah. Keadaannya yang selalu berada dalam gundah gulana dan sibuk mengejar hawa nafsu duniawi seperti anjing yang selalu menjulurkan lidah, baik ketika dihalau mahupun tidak, selalu tergila-gila dengan kesenangan dan hawa nafsu duniawi. Sesungguhnya ini merupakan perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat yang kami turunkan. Maka, ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berfikir dan beriman.”

Orang yang paling alim di kalangan manusia harus mengatur umatnya kerana ia akan bertindak berdasarkan maslahat terbaik bagi seluruh umat dan keluar daripada kejahilan yang akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi setiap anggota. Orang yang paling alim juga harus tulus dan menahan diri (zuhud) daripada dipengaruhi kekayaan duniawi dan bukan untuk dirinya sendiri. Berdasarkan bimbingan mereka, manusia dijamin akan sentiasa berada dalam payung pemerintahan yang dirahmati Allah SWT.

Tugas ulama adalah untuk menyebarkan firman Allah kepada manusia, membimbing umat,mengumpulkan sedekah-sedekah agama untuk fakir miskin serta melakukan tanggungjawab sosial berupa pelaksanaan amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW Bukan sekadar itu sahaja, ulama harus peka terhadap kenyataan-kenyataan alam dan sosial, dan peranan mereka tidak sekadar merumuskan atau mengarahkan tujuan-tujuan, tetapi juga sekali gus memberi contoh pelaksanaan dan sosialisasinya.

Manakala pada pandangan Ahli Sunnah Wal-Jamaah, pendekatan yang menjadi pilihan ulamanya adalah dakwah atau nasihat yang berunsurkan hikmah dan kesederhanaan. Adapun pendekatan yang tidak harmoni. Kekerasan tersebut dikira bukan daripada kelompok fahaman Ahli Sunnah Wal-Jamaah.

Hakikat ini perlu ditekankan untuk memperjelaskan kedudukan sebenar bagi menanggani kecelaruan pemikiran dalam masyarakat kita hari ini, sehingga budaya kebencian disebarkan begitu meluas dalam masyarakat dengan berbagai-bagai fitnah dan propaganda yang menakutkan. Lebih daripada itu mereka melabelkan pula ulama kerajaan itu ulama su (ulama jahat).Habib Reza Al Hamid
Adv 1
Share this article :

Posting Komentar

 
Musholla RAPI, Gg. Merah Putih (Sebelah utara Taman Budaya Kudus eks. Kawedanan Cendono) Jl. Raya Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Bae, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Copyright © 2011. Musholla RAPI Online adalah portal dakwah Musholla RAPI yang mengkopi paste ilmu dari para ulama dan sahabat berkompeten
Dikelola oleh Remaja Musholla RAPI | Email mushollarapi@gmail.com | Powered by Blogger