Adv 1
Gg. Merah Putih, Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Kudus
Home » » Cintailah Majelis Ilmu dan Ulama (2)

Cintailah Majelis Ilmu dan Ulama (2)

Rasulullah SAW bersabda (yang artinya): “Sesungguhnya Luqman Al Hakim berwasiat kepada puteranya: Hai anakku, wajib bagimu duduk bersama Ulama (mendatangi majlis mereka), dan dengarkanlah kalam (pembicaraan) Hukama’ (ahli hikmah), sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati (kaku) dengan cahaya ilmu (hikmah) sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan” (HR. Ath Thabarani, Al Bazzar dll dari Abu Umamah).


Al Imam Sahl bin Abdillah At
Tusturi berkata: “Barang siapa ingin melihat majlis para Nabi maka lihatlah majlis para Ulama’, sebab mereka itulah pengganti para Rasul pada umat mereka, pewaris ilmu-ilmu mereka. maka majlis mereka adalah majlis pengganti para Nabi”.


Al Imam Abdullah bin Mas’udberkata:“Orang-orang yang bertaqwaa
dalah pemimpin, Al Fuqaha (Ulama) adalah tauladan dan duduk bersama merekamenambah (kebersihan hati dan kedekatan kepada Allah)”


Sahabat Abdullah bin Umar berkata: “Majlis ilmu lebih baik
daripada beribadah 60 tahun” Sayyiduna Umar bin Khattab RA berkata: “Sungguh ada seseorang yang keluar dari rumahnya dengan memikul dosa sebesar Gunung Tihamah, lalu dia menghadiri majlis ilmu dan mendengarkan nasehat dan wasiat si ‘Alim, dan berkat itu dia takut kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosanya. Tatkala dia kembali ke rumahnya, dosa-dosanya telah diampuni. Janganlah kalian meninggalkan majlis ulama. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sejengkal tanah di bumi yang lebih mulia dari tanah yang dipakai majlis ilmu”. (Ihya’ Ulumiddin).


Al Imam ‘Atho’ bin Abi Rabah
berkata: “Satu majlis ilmu menggugurkan 70 majlis kelalaian”.


Al Habib Ahmad bin Hasan Al‘Aththos berkata: “Majlis dakwah dan majlis yang disebut didalamnya orang-orang
sholeh, adalah pencuci hati dan penyejuk hati”. Beliau juga berkata: “Tidaklah diadakan majlis taklim atau dzikir kecuali Allah keluarkan dari majlis itu (semacam) awan putih bersih. Kemudian awan itu digiring kepada kaum yang tidak berbuat amal kebajikan sama sekali, lalu awan itu menurunkan hujan (rahmat dan barokah) kepada mereka. sehingga mereka tergolong orang yang berbahagia”.


Itulah kemuliaan majlis ilmu
dan dzikir, keberkahan dan rahmat yang turun kepada ahli majlis itu akan diberikan pula kepada orang lain yang lalai kepada Allah sehingga juga mendapat percikan barokah dan rahmat tersebut.

Al Manhaj As SAWiy Syarh Ushuul Thariqah As Saadah Al Ba ‘Alawi, karya Al ‘Allamah Al Habib Zein bin Ibrahim Bin Smith RA.
Adv 1
Share this article :

Posting Komentar

 
Musholla RAPI, Gg. Merah Putih (Sebelah utara Taman Budaya Kudus eks. Kawedanan Cendono) Jl. Raya Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Bae, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Copyright © 2011. Musholla RAPI Online adalah portal dakwah Musholla RAPI yang mengkopi paste ilmu dari para ulama dan sahabat berkompeten
Dikelola oleh Remaja Musholla RAPI | Email mushollarapi@gmail.com | Powered by Blogger