Adv 1
Gg. Merah Putih, Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Kudus
Home » » Doa Bersama Itu Sunnah (2)

Doa Bersama Itu Sunnah (2)

4) hadits Ibnu ‘Abbas radhiyallaahu ‘anhuma


ﻋَﻦِ ﺍﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻬُﻤَﺎ ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺍَﻟﺪَّﺍﻋِﻲْ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆَﻣِّﻦُ ﻓِﻲ ﺍْﻷَﺟْﺮِ ﺷَﺮِﻳْﻜَﺎﻥِ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺑﺴﻨﺪ ﺿﻌﻴﻒ .


“Dari Ibn Abbas radhiyallaahu ‘anhuma, berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang yang berdoa dan orang yang membaca amin sama-sama memperoleh pahala.” (HR. al-Dailami [3039] dalam Musnad al-Firdaus dengan sanad yang lemah, tetapi diperkuat dengan ayat al-Qur’an dan hadits sebelumnya).


5) hadits Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu


ﻋﻦ ﺃَﻧَﺲُ ﺑْﻦُ ﻣَﺎﻟِﻚٍ ، ﻗَﺎﻝَ : ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋَﻠَﻴﻪ ﻭﺳَﻠَّﻢ : ﺃُﻋْﻄِﻴﺖُ ﺛَﻼَﺙَ ﺧِﺼَﺎﻝٍ : ﺻَﻼَﺓً ﻓِﻲ ﺍﻟﺼُّﻔُﻮﻑِ ، ﻭَﺃُﻋْﻄِﻴﺖُ ﺍﻟﺴَّﻼَﻡَ ﻭَﻫُﻮَ ﺗَﺤِﻴَّﺔُ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ، ﻭَﺃُﻋْﻄِﻴﺖُ ﺁﻣِﻴﻦَ ، ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻌْﻄَﻬَﺎ ﺃَﺣَﺪٌ ﻣِّﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻗَﺒْﻠَﻜُﻢْ ، ﺇِﻻَّ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟﻠﻪ ﺃَﻋْﻄَﺎﻫَﺎ ﻫَﺎﺭُﻭﻥَ ، ﻓَﺈِﻥَّ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻭَﻳُﺆَﻣِّﻦُ ﻫَﺎﺭُﻭﻥَ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺮﺩﻭﻳﻪ ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ


Anas bin Malik berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Aku dikaruniakan tiga perkara; shalat dalam shaf-shaf. Aku dikaruniakan salam, yaitu penghormatan penduduk surga. Dan aku dikaruniakan Amin, dan belum pernah seseorang sebelum kalian dikaruniakan Amin, kecuali Allah karuniakan kepada Harun. Karena sesungguhnya Musa yang selalu berdoa, dan Harun selalu membaca amin.” (HR al-Harits bin Abi Usamah dan Ibnu Marduyah. Sanad hadits ini dha’if. Lihat, al-Amir al-Shan’ani, al-Tanwir Syarh al-Jami’ al-Shaghir, 2/488).


Kelemahan kedua hadits di atas dapat diperkuat dengan hadits-hadits sebelumnya serta ayat al-Qur’an di atas.


6) hadits ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha


ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔ َ ﺭَﺿِﻲَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻨْﻬَﺎ ﻋَﻦِ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠﻰَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ : ﻣَﺎ ﺣَﺴَﺪَﺗْﻜُﻢُ ﺍﻟْﻴَﻬُﻮْﺩُ ﻋَﻠﻰَ ﺷَﻲْﺀٍ ﻣَﺎ ﺣَﺴَﺪُﻭْﻛُﻢْ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟﺴَّﻼَﻡِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺄْﻣِﻴْﻦِ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﺔ

.

“Dari ‘Aisyah radhiyallaahu ‘anha, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang-orang Yahudi tidak hasud kepada kalian melebihi hasud mereka pada ucapan salam dan amin.” (HR. al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad [988], Ahmad 6/134, Ibnu Majah [856], dan Ibnu Rahawaih dalam al-Musnad [1122]. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hafizh Ibnu Hajar, al-Hafizh al-Bushiri dan lain-lain. Lihat al-Shan’ani, al-Tanwir, 9/385).


Hadits di atas menganjurkan kita memperbanyak ucapan salam dan amin. Tentu saja ucapan salam kepada orang lain. Demikian pula memperbanyak ucapan amin, baik untuk doa kita sendiri, maupun doa orang lain.


7) atsar Umar bin al-Khaththab radhiyallaahu ‘anhu


ﻋَﻦْ ﺟَﺎﻣِﻊِ ﺑْﻦِ ﺷَﺪَّﺍﺩٍ ﻋَﻦْ ﺫِﻱْ ﻗَﺮَﺍﺑَﺔٍ ﻟَﻪُ ﻗَﺎﻝَ ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺨَﻄَّﺎﺏِ ﻳَﻘُﻮْﻝُ ﺛَﻼَﺙُ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕٍ ﺇِﺫَﺍ ﻗُﻠْﺘُﻬَﺎ ﻓَﻬَﻴْﻤِﻨُﻮْﺍ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﺍَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲْ ﺿَﻌِﻴْﻒٌ ﻓَﻘَﻮِّﻧِﻲْ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲْ ﻏَﻠِﻴْﻆٌ ﻓَﻠَﻴِّﻨِّﻲْ ﺍَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺇِﻧِّﻲْ ﺑَﺨِﻴْﻞٌ ﻓَﺴَﺨِّﻨِﻲْ . ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ


“Dari Jami’ bin Syaddad, dari seorang kerabatnya, berkata: “Aku mendengar Umar bin al-Khaththab berkata: “Tiga kalimat, apabila aku mengatakannya, maka bacakanlah amin semuanya: “Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang kasar, lembutkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya aku seorang yang pelit, maka pemurahkanlah aku.” (HR. Ibnu Sa’ad dalam al-Thabaqat 3/275).


Dalil-dalil di atas, dan dalil lain yang tidak disebutkan di sini menunjukkan kesunnahan mengakhiri pertemuan dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang imam, sementara yang lain membaca amin. Hadits-hadits tersebut juga menjadi dalil anjuran doa bersama, karena doa bersama termasuk salah satu cara doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wata’ala. Wallahu a’lam.Ust. Muhammad Idrus Ramli
Adv 1
Share this article :

Posting Komentar

 
Musholla RAPI, Gg. Merah Putih (Sebelah utara Taman Budaya Kudus eks. Kawedanan Cendono) Jl. Raya Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Bae, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Copyright © 2011. Musholla RAPI Online adalah portal dakwah Musholla RAPI yang mengkopi paste ilmu dari para ulama dan sahabat berkompeten
Dikelola oleh Remaja Musholla RAPI | Email mushollarapi@gmail.com | Powered by Blogger