Adv 1
Gg. Merah Putih, Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Kudus
Home » » Wanita-Wanita Yang Jauh Dari Rahmat Allah

Wanita-Wanita Yang Jauh Dari Rahmat Allah

1. Wanita Bertato

“Allah melaknat wanita pembuat tato dan yang bertato, yang merubah ciptaan Allah Ta’ala.” (HR. Bukhari)

Tato adalah memasukkan Jarum kedalan tubuh kemudian di isi dengan pewarna hitam atau seumpama nya

2. Wanita mencukur alis

Allah melaknat wanita yang di cukur alis

"Annashu" adalah orang yang mencukur Alis atau menipiskan alis, sedangkan "Al-munammishah" adalah orang yang di cukur alis nya, orang yang meminta untuk di cukur ali nya.

3. Wanita yang dikikir giginya

" Allah melaknat wanita yang dikikir giginya dengan tujuan mempercantik diri mereka merubah ciptaan Allah"

Yang disebut ta Fallaj, yaitu meletakkan sesuatu di sela-sela gigi, supaya nampak agak sedikit jarang.

4. Wanita penyambung rambut

Allah melaknat wanita penyambung Rambut dan yang disambung rambutnya

Al-washilah " Adalah orang yang menyambung Rambut dengan rambut yang lian, di antaranya adalah wig, sedangkan Al-mustaushilah " adalah wanita yang meminta disambung rambut nya.

5. Wanita yang suaminya marah kepadanya

“Bila seorang suami mengajak isterinya ke pelaminan (untuk melakukan hubungan badan) lalu menolak untuk datang sehingga semalaman ia (suami) marah, maka malaikat akan melaknatnya (isteri) hingga pagi hari. (HR Bukhari-muslim)

6. Wanita yang menyerupai Laki-laki

Rasulullah sahllahu alaihi wa sallam melaknat wanita yang menyerupai lelaki

7. Wanita yang meratap

Adalah wanita yang meratapi mayyit dengan berteriak-teriak serta merobek-robek saku nya.

8. Wanita yang tabarruj ( menampakkan perhiasan dan anggota tubuh untuk menarik perhatian laki-laki)

wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, adalah wanita-wanita yang di laknat

Laknat itu adalah di jauhkan dari Rahmat Allah, peringatanku wahai saudaraku bahwa kecantikan dunia ini akan sirna, tidak akan kekal kecuali Amal yang shalih.

Sesungguhnya kita berada di sebuah zaman di mana para pemuda dan pemudi kaum muslimin suka meniru-niru kebiasaan Musuh-Musuh Allah dan Rasul nya dan menganggap baik tradisi kebiasaan nya. Bahkan sampai menggemari dan bangga terhadap mereka. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang suka menyerupai Orang-orang kafir dan di jauhkan dari Rahmat nya serta mencelakan nya

Oleh itu wahai Kaum muslimin pengikut agama yang toleran, sebaik-baik nya agama yang di turunkan dari langit, dan Rasul penebar rahmat, agamamu ini adalah agama yang agung tak ada banding nya bila di bandingkan dengan agama lain, Agama kemudahan dan kebaikan, agama yang berinterasi secara baik dan bijak. mungkinkah ada kebuta'an dalam hati, ataukah pura-pura bodoh? ataupun kita telah menjadi orang yang tak perduli di sebabkan oleh kecintaan terhadap dunia yang telah membutakan kita sehingga dapat memutuskan hubungan antara kita dan tuhan kita, Takutlah kepada Allah yang mencintai kalian dan melimpahkan Nikmat-nya untuk kalian, dialah Allah maha suci dan maha kuasa untuk merampas nikmat-nikmat nya jika seorang muslim terus-menerus berpaling sehingga Allah menghukum nya.

Maka dari itu berpeganglah kepada Agamamu, menirulah kepada Nabi mu dan ahlu bait nya dan orang-orang pilihan setelah nya pegang teguh kuat-kuat jangan terombang-ambing oleh angin dan jangan terpengaruh oleh goda'an fitnah. dengan iman yang kokoh di hati dan akal yang unggul

Panutilah kekasih mu yaitu sayyidina Muhammad dan Ahlu bait nya, para sahabat nya, dan sekalian tabi'in setelahnya , mereka inilah manhaj mu, cahayamu, jalan mu, panutan mu, titian mu, penunjuk jalan mu, sanad mu, kemulya'an mu, kebahagiaan mu, dan mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah


Al Allamah Habib Zain bin Sumaith
Adv 1
Share this article :

Posting Komentar

 
Musholla RAPI, Gg. Merah Putih (Sebelah utara Taman Budaya Kudus eks. Kawedanan Cendono) Jl. Raya Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Bae, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Copyright © 2011. Musholla RAPI Online adalah portal dakwah Musholla RAPI yang mengkopi paste ilmu dari para ulama dan sahabat berkompeten
Dikelola oleh Remaja Musholla RAPI | Email mushollarapi@gmail.com | Powered by Blogger