Adv 1
Gg. Merah Putih, Jl. Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Kudus
Home » » Amalan Agar Husnul Khotimah

Amalan Agar Husnul Khotimah

Baik dan buruknya manusia itu tergantung di akhir hayatnya. Jika ia mati dalam keadaan membawa iman (husnul khotimah) maka surga akan menjadi tempatnya kelak. Namun, apabila ia mati dalam keadaan berlumuran dosa dan tanpa iman (suul khotimah) maka neraka akan menjadi tempatnya yang abadi. Naudzu billahi min dzalik. Abdullah bin Muthrif mengatakan:

ﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻳﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻼﻡ .

Tidak ada anugrah pemberian Allah SWT kepada seorang hamba yang lebih utama dan berharga melebih kematian dalam keadaan Islam.

Semua orang menginginkan mati dengan husnul khotimah, mati dengan mambawa Iman dan Islam. Ada satu amal yang diajarkan oleh al-Qutub al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik untuk memperoleh khusnul khotimah.

Dalam acara rutinan raukha 3 Jumadal Ula, 1355 H. Pada acara rauhah di Kediama beliau di Gresik, al Habib Abu Bakar bin Muhammad assegaf menuntun orang-orang yang hadir di acara tersebut dengan kalimat jalalah berikut ini:

ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩْ ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻣَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﻌْﺒُﻮﺩْ ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﻣَﻜَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭْ ﺑِﻜُﻞِّ ﻟِﺴَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑْ ﺑِﺎْﻻِﺣْﺴَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡٍ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺷَﺄْﻥ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﺄَﻣَﺎﻥْ ﺍَﻟْﺄَﻣَﺎﻥْ ﻣِﻦْ ﺯَﻭَﺍﻝِ ﺍﻟْﺎِﻳْﻤَﺎﻥْ
ﻭَﻣِﻦْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥْ، ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳْﻢَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥْ
ﻛَﻢْ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺇِﺣْﺴَﺎﻥْ،
ﺍِﺣْﺴَﺎﻧُﻚَ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢْ , ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥْ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥْ،
ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺎﻥْ , ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭْ، ﺍِﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ
ﻭَﺍَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦْ
ﻭَﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻢْ .

Setelah beliau menuntun hadirin dengan dzikir di atas beliau bercerita: " Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang sholeh dia adalah al-Qodhi Abdullah al-Baghdadiy . 

Dia berkata : “Aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi dan beliau terlihat pucat sekali lalu aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW : “Kenapa engkau wahai Nabi, wajah engkau pucat sekali ?” 

Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab : “Di malam ini telah meninggal 1.500 orang dari ummat-KU, dua dari mereka meninggal dalam keadaan iman dan sisanya meninggal tanpa membawa iman (su'ul khotimah).” 

Aku berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW : “lalu apa kiat-kiat dari engkau untuk orang-orang yang bermaksiat agar mereka meninggal dengan membawa iman?” 

Nabi Muhammad SAW berkata: “Ambilah kertas ini dan baca isinya, siapa orang membacanya dan membawanya lalu dia memindah dari satu tempat ke tempat yang lain ( menyebarkan dan mengajarkan ) maka termasuk dari golongan-KU dan akan meninggal dalam keadaan membawa iman, akan tetapi siapa orang yang telah mendengarkannya dan dia tidak membacanya, tidak menyebarkannya maka dia lepas dari aku dan akupun lepas darinya.” 

Seketika itu aku langsung terbangun dari tidurku dan aku lihat kertas tersebut yang telah ada di genggamanku ternyata di dalamnya berisi tulisan yang penuh barokah , isi tersebut adalah :

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﻮْﺟُﻮﺩْ ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﺯَﻣَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﻌْﺒُﻮﺩْ ﻓِﻲْ ﻛُﻞِّ ﻣَﻜَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭْ ﺑِﻜُﻞِّ ﻟِﺴَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑْ ﺑِﺎْﻻِﺣْﺴَﺎﻥْ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡٍ ﻫُﻮَ ﻓِﻰ ﺷَﺄْﻥ
ﻟَﺎ ﺍِﻟَﻪَ ﺍِﻟَّﺎ ﺍﻟﻠﻪْ ﺍَﻟْﺄَﻣَﺎﻥْ ﺍَﻟْﺄَﻣَﺎﻥْ ﻣِﻦْ ﺯَﻭَﺍﻝِ ﺍﻟْﺎِﻳْﻤَﺎﻥْ
ﻭَﻣِﻦْ ﻓِﺘْﻨَﺔِ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥْ، ﻳَﺎ ﻗَﺪِﻳْﻢَ ﺍﻟْﺎِﺣْﺴَﺎﻥْ
ﻛَﻢْ ﻟَﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﺇِﺣْﺴَﺎﻥْ،
ﺍِﺣْﺴَﺎﻧُﻚَ ﺍﻟْﻘَﺪِﻳﻢْ , ﻳَﺎ ﺣَﻨَّﺎﻥْ ﻳَﺎ ﻣَﻨَّﺎﻥْ،
ﻳَﺎ ﺭَﺣِﻴﻢُ ﻳَﺎ ﺭَﺣْﻤَﺎﻥْ , ﻳَﺎ ﻏَﻔُﻮﺭُ ﻳَﺎ ﻏَﻔَّﺎﺭْ، ﺍِﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻨَﺎ
ﻭَﺍَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴﻦْ
ﻭَﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻢْ .

Wallahu a'lam.


Amalan dari Al-Quthb Al-Habib Abu Bakar Bin Muhammad Assegaf Gresik
Adv 1
Share this article :

Posting Komentar

 
Musholla RAPI, Gg. Merah Putih (Sebelah utara Taman Budaya Kudus eks. Kawedanan Cendono) Jl. Raya Kudus Colo Km. 5 Bae Krajan, Bae, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Copyright © 2011. Musholla RAPI Online adalah portal dakwah Musholla RAPI yang mengkopi paste ilmu dari para ulama dan sahabat berkompeten
Dikelola oleh Remaja Musholla RAPI | Email mushollarapi@gmail.com | Powered by Blogger